Geselecteerd door Stora Enso voor Accelerator Programme

Stora Enso heeft 6 bedrijven, waaronder Alucha, die geselecteerd zijn voor haar “Accelerator Programme” online vermeld.
Tijdens deze drie maanden durende programma, het Refills project in diverse presentaties vertoont aan deelnemende start-ups en 50+ hooggeplaatste medewerkers van StoraEnso te Helsinki.

Ga naar het artikel op StoraEnso.com